Zapytania ofertowe

29.10.2020 || Zapytanie ofertowe (w wersji PDF) na dostawę wyposażenia stacji diagnostycznej i serwisowej dla samochodów elektrycznych i hybrydowych z podziałem na część A, B, C i D na potrzeby realizacji projektu pn. „Uruchomienie innowacyjnej stacji obsługi pojazdów dla samochodów elektrycznych i hybrydowych”

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 1/2020/RPOWP/1.4.1 dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku stacji diagnostycznej, serwisu i kosmetyki samochodów hybrydowych i elektrycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Uruchomienie innowacyjnej stacji obsługi pojazdów dla samochodów elektrycznych i hybrydowych”

Informacja o wybranym wykonawcy
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:
Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo produkcyjno – handlowe „INTEGRAL” Sp. z o. o., ul. Langiewicza 37, 35-959 Rzeszów
Data wpłynięcia oferty: 27.07.2020 r., godz. 11.42
Cena netto: 3 785 798, 18 zł
Cena brutto: 4 656 531,76 zł

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku stacji diagnostycznej, serwisu i kosmetyki samochodów hybrydowych i elektrycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Uruchomienie innowacyjnej stacji obsługi pojazdów dla samochodów elektrycznych i hybrydowych”

W dniu 17 lipca 2020 r. do niniejszego ogłoszenia dodano załączniki zawierające odpowiedzi na pytania oraz zaktualizowane zapytanie ofertowe. Załączniki dostępne są u dołu strony. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ofertowym, proszeni są o zapoznanie się z ww. dokumentami.


Załączniki

Odpowiedzi na pytania

W dniu 17 lipca 2020 r. do niniejszego ogłoszenia dodano załączniki pn.:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ofertowym, proszeni są o zapoznanie się z ww. dokumentami.

Zapraszamy do współpracy!

Transport Ciężarowy MAT-TRANS

Adres: ul. Techniczna 2, 36-040 Boguchwała
Tel/fax: 17 852 83 51
email: biuro@mt-transport.pl