GALERIA ZDJĘĆ

Projekt pn. „Uruchomienie innowacyjnej stacji obsługi pojazdów dla samochodów elektrycznych i hybrydowych” realizowany w ramach Osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, polegał na inwestycji dotyczącej budowy i wyposażenia stacji diagnostycznej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych, dzięki czemu do oferty przedsiębiorstwa była możliwość wprowadzenia nowej, innowacyjnej usługi diagnostyki i serwisu pojazdów elektrycznych i hybrydowych, która dotychczas nie była oferowana na polskim rynku w okresie ostatnich 3 lat.
Wartość projektu wynosiła: 5 755 376,22 zł
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Europejskiego wynosiła: 2 200 000,00 zł

Transport Ciężarowy MAT-TRANS

Adres: ul. Ludwika Chmury 18, 35-213 Rzeszów
Tel/fax: 17 852 83 51
email: biuro@mt-transport.pl