KONTAKT


SPEDYCJA KRAJOWA:


Agnieszka

tel. +48 535 959 949
mail: a.ataman@mt-transport.pl

Mateusz

tel. +48 791 196 259
mail: m.fron@mt-transport.pl


SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA:


Mariusz

tel. +48 603 683 606
mail: m.szajna@mt-transport.pl

Dorota

tel. +48 535 959 848
mail: d.dronka@mt-transport.pl

Marcin

tel. +48 885 105 100
mail: m.liszka@mt-transport.pl

Krystian

tel. +48 887 102 205
mail: k.kosiba@mt-transport.pl

Jakub

tel. +48 609 842 107
mail: j.pelczarski@mt-transport.pl

SERWIS:


tel. +48 534 640 812
mail: serwis@mt-transport.pl

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW:


tel. +48 725 993 990
mail: oskp@mt-transport.pl

KSIĘGOWOŚĆ:


EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt pn. „Uruchomienie innowacyjnej stacji obsługi pojazdów dla samochodów elektrycznych i hybrydowych” realizowany w ramach Osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, polegał na inwestycji dotyczącej budowy i wyposażenia stacji diagnostycznej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych, dzięki czemu do oferty przedsiębiorstwa była możliwość wprowadzenia nowej, innowacyjnej usługi diagnostyki i serwisu pojazdów elektrycznych i hybrydowych, która dotychczas nie była oferowana na polskim rynku w okresie ostatnich 3 lat.
Wartość projektu wynosiła: 5 755 376,22 zł
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Europejskiego wynosiła: 2 200 000,00 zł